สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 4

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Pius4.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 4 (อังกฤษ: Pius IV) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1559 ถึง ค.ศ. 1565