สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 1

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 1 (อังกฤษ: Pius I) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 140 ถึง ค.ศ. 155

สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 1
Pius I.jpg
สมณนามPius, Episcopus Romanus (ละติน)
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ
ข้อมูลอื่น