เปิดเมนูหลัก

สมเด็จพระสันตะปาปาปัสกัลที่ 1

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Pope Paschalis I. in apsis mosaic of Santa Prassede in Rome.gif

สมเด็จพระสันตะปาปาปาสชาลที่ 1 (อังกฤษ: Paschal I) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 817 ถึง ค.ศ. 824