เปิดเมนูหลัก

สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 4

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Pope Paul IV.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 4 (อังกฤษ: Paul IV) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1555 ถึง ค.ศ. 1559