สมเด็จพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 8

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Pope Boniface VIII.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาโบนิเฟสที่ 8 (อังกฤษ: Boniface VIII) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1294 ถึง ค.ศ. 1303


เป็นผู้สนับสนุนอัศวินเทมพลาร์ที่ฝรั่งเศสจนทำให้พระเจ้าฟิลิปที่ 4 แห่งฝรั่งเศสหวาดระแวงในเรื่องที่พระเจ้าฟิลิปจะสู้กับอัศวินเทมพลาร์จึงส่งคนไปปลงพระชนม์ของสมเด็จพระสันตะปาปาโบนิเฟสที่ 5 แล้วให้นักบุญคาร์นิดัลลงตมติแต่งตั้งพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 11 ขึ้นมาเป็นหุ่นเชิดของฝรั่งเศส

เพื่อที่พระเจ้าฟิลิปที่ 4 จะได้ไม่ต้องทำสงครามกับศาสนจักรด้วย