สมเด็จพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 5

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Papa Bonifacio V.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาโบนิเฟสที่ 5 (อังกฤษ: Boniface V) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 619 ถึง ค.ศ. 625