สมเด็จพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 4

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Boniface IV.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาโบนิเฟสที่ 4 (อังกฤษ: Boniface IV) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 608 ถึง ค.ศ. 615