สมเด็จพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 2

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Boniface II.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาโบนิเฟสที่ 2 (อังกฤษ: Boniface II) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 530 ถึง ค.ศ. 532