สมเด็จพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 1

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Pope Boniface I.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาโบนิเฟสที่ 1 (อังกฤษ: Boniface I) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 418 ถึง ค.ศ. 422