สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 5

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Nicholas V.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 5 (อังกฤษ: Nicholas V) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1447 ถึง ค.ศ. 1455


{