สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 4

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
NicholasIV.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 4 (อังกฤษ: Nicholas IV) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1288 ถึง ค.ศ. 1292