สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 3

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
NicholasIII.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 3 (อังกฤษ: Nicholas III) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1277 ถึง ค.ศ. 1280