สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 2

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Pope Nicholas II.png

สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 2 (อังกฤษ: Nicholas II) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1058 ถึง ค.ศ. 1061