เปิดเมนูหลัก

สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 1

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Pope Nicholas I.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 1 (อังกฤษ: Nicholas I) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 858 ถึง ค.ศ. 867