สมเด็จพระสันตะปาปาธีโอดอร์ที่ 1

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Theodorus I.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาธีโอดอร์ที่ 1 (อังกฤษ: Theodore I) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 642 ถึง ค.ศ. 649