สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ที่ 3

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Silvestro3.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ที่ 3 (อังกฤษ: Sylvester III) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในปี ค.ศ. 1045