สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวริอุส

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Silverius.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวริอุส (อังกฤษ: Silverius) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 536 ถึง ค.ศ. 537