สมเด็จพระสันตะปาปาซิกซ์ตุสที่ 2

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Raphael - Saint Sixtus.JPG

สมเด็จพระสันตะปาปาซิกส์ตุสที่ 2 (อังกฤษ: Sixtus II) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 257 ถึง ค.ศ. 258