สมเด็จพระสันตะปาปาซาคารี

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
91-St.Zachary.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาซะคาริอัส (อังกฤษ: Zachary) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 741 ถึง ค.ศ. 752