สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 8

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Pope John VIII Illustration.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 8 (อังกฤษ: John VIII) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 872 ถึง ค.ศ. 882