สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 4

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Murner History Cod Karlsruhe 3117 (crop).jpg

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 4 (อังกฤษ: John IV) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 640 ถึง ค.ศ. 642