เปิดเมนูหลัก

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 3

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Papa Joao III.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 3 (อังกฤษ: John III) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 561 ถึง ค.ศ. 574