สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 22

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
John22.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 22 (อังกฤษ: John XXII) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1316 ถึง ค.ศ. 1334