สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 21

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
B Johannes XXI.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 21 (อังกฤษ: John XXI) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1276 ถึง ค.ศ. 1277 สิ้นพระชนม์ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1277 (พ.ศ. 1820)