สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 2

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Johannes II.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 2 (อังกฤษ: John II) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 533 ถึง ค.ศ. 535