สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 17

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Papa Joao XVII.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 17 (อังกฤษ: John XVII) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในปี ค.ศ. 1003