สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 13

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Papa Ioannes XIII.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 13 (อังกฤษ: John XIII) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 965 ถึง ค.ศ. 972