สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 10

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Pope John X.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 10 (อังกฤษ: John X) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 914 ถึง ค.ศ. 928