สมเด็จพระสันตะปาปาคอร์เนลิอุส

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Heiliger Cornelius.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาคอร์เนลิอุส (อังกฤษ: Cornelius) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 251 ถึง ค.ศ. 253