เปิดเมนูหลัก

สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 12

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Pope Clement XII.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 12 (อังกฤษ: Clement XII) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1730 ถึง ค.ศ. 1740 ประสูติเมื่อวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 1652 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1740 รวมพระชนมายุได้ 87 พรรษา