สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 11

Clement XI.jpg

สมเด็จพระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 11 (อังกฤษ: Clement XI) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1700 ถึง ค.ศ. 1721 ประสูติเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1649 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 1721 รวมพระชนมายุได้ 71 พรรษา