สมเด็จพระสันตะปาปากัลลิสตุสที่ 2

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Callistus II.png

สมเด็จพระสันตะปาปาคาลิกซ์ตุสที่ 2 (อังกฤษ: Callixtus II) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1119 ถึง ค.ศ. 1124