สมเด็จพระราชินีนาถคริสตีนาแห่งสวีเดน

สมเด็จพระราชินีนาถคริสติน่าแห่งสวีเดน เป็นพระราชธิดาใน สมเด็จพระราชาธิบดีกุสตาฟ อดอล์ฟที่ 2 แห่งสวีเดน ประสูติในปี ค.ศ. 1626 ในพระราชวังสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน พระนางมีบุคลิกลักษณะเหมือนผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โปรดการทรงม้า การลุกนั่งแบบผู้ชายและฉลองพระองค์สั้นผู้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทเรียกพระนางว่า เจ้าชายคริสติน่า

สมเด็จพระราชินีนาถคริสตีนาแห่งสวีเดน
Swedish queen Drottning Kristina portrait by Sébastien Bourdon stor.jpg
พระบรมนามาภิไธยคริสติน่า อเล็กซานดรา วาซา
พระปรมาภิไธยสมเด็จพระราชินีนาถคริสติน่าแห่งสวีเดน
พระอิสริยยศสมเด็จพระราชินีนาถแห่งสวีเดน
ราชวงศ์วาซา
บรมราชาภิเษก20 ตุลาคม ค.ศ.1650
รัชกาล22 ปี
รัชกาลก่อนพระเจ้ากุสตาฟ อดอลฟ์ที่ 2
รัชกาลถัดไปพระเจ้าชาล์ลส์ที่ 9 กุสตาฟ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ18 ธันวาคม ค.ศ.1626 สต็อกโฮล์ม สวีเดน
สวรรคต19 เมษายน ค.ศ.1689
(62 พรรษา)
โรม อิตาลี
พระราชบิดาพระเจ้ากุสตาฟ อดอลฟ์ที่ 2 แห่งสวีเดน
พระราชมารดามาเรีย เอเลโอโนวาแห่งบรานเดนเบิร์ก สมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน

ครองราชย์แก้ไข

 
สมเด็จพระราชินีนาถคริสติน่าในปี ค.ศ.1653

พระนางขึ้นครองราชย์ตอนพระชันษาครบ 6 ปี การศึกษาของพระองค์เท่ากับรัชทายาททั้งหลาย และการศึกษาอย่างมหาศาลทำให้พระนางเบื่อกับการเป็นกษัตริย์ จึงทำให้พระเจ้าชาลส์ที่ 10 กุสตาฟผู้เป็นญาติของพระองค์ขึ้นครองราชย์แทน เป็นเวลา 22 ปีที่น่าเบื่อของพระนาง พระนางทรงลงพระนามในสนธิสัญญาสงบศึกกับเยอรมันเป็นอย่างแรกสุด

การสละราชบัลลังก์แก้ไข

หลังพระนางสละราชบัลลังก์ พระนางพร้อมด้วยบริวารใกล้ชิดเดินทางไปเข้าเฝ้าพระสันตปาปาและก็เปลี่ยนมานับถือโรมันคาทอลิกพระนางชอบทำตัวให้เป็นที่สนใจเมื่ออยู่ในโรม ชวนคนใหญ่คนโตในโรมทะเลาะ พระสันตปาปาทรงอยากให้พระนางออกไปจากโรมเสียที พระสันตปาปาจึงพระราชทานเงิน 10,000 เหรียญให้พระนางกลับสวีเดนเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1656 และเสด็จแวะไปหา พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 พระเจ้าหลุยส์ทรงต้อนรับอย่างสมพระเกียรติที่พระราชวังฟองแตนโบล พระนางสั่งสังหาร เคานต์ เมนาล เดซิ ที่มีตำแหน่งเจ้ากรมอัศวราชโดยเพราะท่านเคานต์เขียนจดหมายตำหนิพระนาง พระนางยังพยายามเป็นกษัตริย์เนเปิลส์ และโปแลนด์แต่ไม่สำเร็จ

การกลับสู่โรมและการเสด็จสวรรคตแก้ไข

 
อนุสาวรีย์พระนางคริสติน่า

พระนางไม่สามารถกลับสวีเดนได้แล้ว พระนางจึงกลับสู่โรมพระนางอดทำตัวเป็นที่สนใจไม่ได้แต่ไม่มีใครสนเลย พระนางเสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 1689 พระศพถูกเก็บไว้ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

สมุดภาพแก้ไข