สมเด็จพระราชินีนาถคริสตีนาแห่งสวีเดน

สมเด็จพระราชินีนาถคริสติน่าแห่งสวีเดน เป็นพระราชธิดาใน สมเด็จพระราชาธิบดีกุสตาฟ อดอล์ฟที่ 2 แห่งสวีเดน ประสูติในปี ค.ศ. 1626 ในพระราชวังสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน พระนางมีบุคลิกลักษณะเหมือนผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โปรดการทรงม้า การลุกนั่งแบบผู้ชายและฉลองพระองค์สั้นผู้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทเรียกพระนางว่า เจ้าชายคริสติน่า

สมเด็จพระราชินีนาถคริสตีนาแห่งสวีเดน
Swedish queen Drottning Kristina portrait by Sébastien Bourdon stor.jpg

พระบรมนามาภิไธย คริสติน่า อเล็กซานดรา วาซา
พระปรมาภิไธย สมเด็จพระราชินีนาถคริสติน่าแห่งสวีเดน
พระอิสริยยศ สมเด็จพระราชินีนาถแห่งสวีเดน
ราชวงศ์ วาซา
บรมราชาภิเษก 20 ตุลาคม ค.ศ.1650
รัชกาล 22 ปี
รัชกาลก่อน พระเจ้ากุสตาฟ อดอลฟ์ที่ 2
รัชกาลถัดไป พระเจ้าชาล์ลส์ที่ 9 กุสตาฟ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 18 ธันวาคม ค.ศ.1626 สต็อกโฮล์ม สวีเดน
สวรรคต 19 เมษายน ค.ศ.1689
(62 พรรษา)
โรม อิตาลี
พระราชบิดา พระเจ้ากุสตาฟ อดอลฟ์ที่ 2 แห่งสวีเดน
พระราชมารดา มาเรีย เอเลโอโนวาแห่งบรานเดนเบิร์ก สมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน

ครองราชย์แก้ไข

 
สมเด็จพระราชินีนาถคริสติน่าในปี ค.ศ.1653

พระนางขึ้นครองราชย์ตอนพระชันษาครบ 6 ปี การศึกษาของพระองค์เท่ากับรัชทายาททั้งหลาย และการศึกษาอย่างมหาศาลทำให้พระนางเบื่อกับการเป็นกษัตริย์ จึงทำให้พระเจ้าชาลส์ที่ 10 กุสตาฟผู้เป็นญาติของพระองค์ขึ้นครองราชย์แทน เป็นเวลา 22 ปีที่น่าเบื่อของพระนาง พระนางทรงลงพระนามในสนธิสัญญาสงบศึกกับเยอรมันเป็นอย่างแรกสุด

การสละราชบัลลังก์แก้ไข

หลังพระนางสละราชบัลลังก์ พระนางพร้อมด้วยบริวารใกล้ชิดเดินทางไปเข้าเฝ้าพระสันตปาปาและก็เปลี่ยนมานับถือโรมันคาทอลิกพระนางชอบทำตัวให้เป็นที่สนใจเมื่ออยู่ในโรม ชวนคนใหญ่คนโตในโรมทะเลาะ พระสันตปาปาทรงอยากให้พระนางออกไปจากโรมเสียที พระสันตปาปาจึงพระราชทานเงิน 10,000 เหรียญให้พระนางกลับสวีเดนเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1656 และเสด็จแวะไปหา พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 พระเจ้าหลุยส์ทรงต้อนรับอย่างสมพระเกียรติที่พระราชวังฟองแตนโบล พระนางสั่งสังหาร เคานต์ เมนาล เดซิ ที่มีตำแหน่งเจ้ากรมอัศวราชโดยเพราะท่านเคานต์เขียนจดหมายตำหนิพระนาง พระนางยังพยายามเป็นกษัตริย์เนเปิลส์ และโปแลนด์แต่ไม่สำเร็จ

การกลับสู่โรมและการเสด็จสวรรคตแก้ไข

 
อนุสาวรีย์พระนางคริสติน่า

พระนางไม่สามารถกลับสวีเดนได้แล้ว พระนางจึงกลับสู่โรมพระนางอดทำตัวเป็นที่สนใจไม่ได้แต่ไม่มีใครสนเลย พระนางเสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 1689 พระศพถูกเก็บไว้ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

สมุดภาพแก้ไข