สมเด็จพระราชินีนาตาลีแห่งเซอร์เบีย

สมเด็จพระราชินีนาตาลีแห่งเซอร์เบีย (อังกฤษ: Natalie of Serbia)

สมเด็จพระราชินีนาตาลีแห่งเซอร์เบีย

นาตาลี โอเบอโนวิช คีโชโก

สมเด็จพระราชินีมาเรียแห่งเซอร์เบีย
สมเด็จพระราชินีแห่งเซอร์เบีย
ประสูติ15 พฤษภาคม พ.ศ. 2402
ทัสคานี
สวรรคต8 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 (81 พรรษา)
ราชอาณาจักรเซอร์เบีย
พระราชสวามีพระเจ้ามิลานที่ 1 แห่งเซอร์เบีย
พระราชบุตรพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 แห่งเซอร์เบีย
เจ้าชายเซอร์เกีย

สมเด็จพระราชินีมาเรียแห่งเซอร์เบีย
ราชวงศ์ราชวงศ์โอเบรโนวิก
พระราชบิดาพันเอก ปีเตอร์ โอเบอโนวิช
พระราชมารดาเจ้าหญิงโพลิลีนแห่งมองเดเวีย
ลายพระอภิไธย

พระราชประวัติ แก้

สมเด็จพระราชินีนาตาลี ทรงมีพระนามเดิมว่า นาตาลี โอเบอโนวิช คีโชโก ทรงเป็นพระธิดาใน เจ้าหญิงโพลิลีนแห่งมองเดเวีย กับ พันเอก ปีเตอร์ โอเบอโนวิช เสด็จพระราชสมภพ ณ ทัสคานี โดยพระอัยกา (ปู่) ของพระองค์ทรงเป็นจอมทัพแห่งเซอร์เบียด้วย โดยพระชนม์ชีพช่วงต้นทรงอาศัยอยู่ใน ราชอาณาจักรโรมาเนีย โดยพระองค์ทรงมีพระอนุชาและพระขนิษฐา ดังนี้

  1. มาเรีย
  2. แคทเธอรีน
  3. จอห์น

โดยต่อมาพระบิดาเสียชีวิตและพระมารดาสิ้นพระชนม์ พระองค์และพระอนุชาพระขนิษฐาได้รับการดูแลจากพระอัยกาและพระอัยยิกาฝั่งพระบิดา

เสกสมรส แก้

นางสาวนาตาลี ได้พบกับ พระเจ้ามิลานที่ 1 แห่งเซอร์เบีย พระราชสวามีในอนาคต ซึ่งขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารแห่งเซอร์เบีย ขณะมีอายุ 16 ปี ซึ่งพบกันที่การประชุมใหญ่แห่งราชวงศ์และเหล่าขุนนาง ทหารแห่งเซอร์เบีย ต่อมาเจ้าชายมิลาน มกุฎราชกุมารแห่งเซอร์เบียได้ทรงขอเธอแต่งงาน ได้รับพระราชทานพระอิสริยยศเป็น เจ้าหญิงนาลาลี มกุฎราชกุมารีแห่งเซอร์เบีย พระวรชายา โดยทรงให้กำเนิดพระราชโอรส 2 พระองค์ดังนี้

  1. เจ้าชายอเล็กซานเดอร์ (ต่อมาเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงพระปรมาภิไธย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 แห่งเซอร์เบีย)
  2. เจ้าชายเซอร์เกีย

สมเด็จพระราชินีแห่งเซอร์เบีย แก้

ภายหลังจาากที่พระราชสวามีครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา มกุฎราชกุมารีนาตาลี จึงได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระราชินีนาตาลีแห่งเซอร์เบีย

การหย่าร้างกับพระราชสวามีและบั้นปลายพระชนม์ชีพ แก้

หลังจากเสกสมรสได้มินาน พระองค์และพระราชสวามีทรงมีความขุ่นข้องหมองพระราชหฤทัยกันบ่อยครั้ง จนนำไปสู่การหย่าร้างในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2432 ซึ่งเป็นวันครบรอบการเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งเซอร์เบียของพระองค์ครบ 7 ปี แต่ถึงกระนั้นพระราชสวามีก็มิได้เสกสมรสใหม่ ต่อมา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 พระเจ้ามิลานที่ 1 แห่งเซอร์เบีย เสด็จสวรรคตลง พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ เสด็จขึ้นครองราชย์

สมเด็จพระราชินีนาตาลีแห่งเซอร์เบีย เสด็จสวรรคตลงเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ซึ่งเป็นก่อนวันครบรอบพระชนมายุ 82 พรรษา เพียง 6 วัน ด้วยโรคพระชรา