สมเด็จพระราชินีคาลาคัว คาเฮอิเฮอิมาลิเอแห่งฮาวาย

สมเด็จพระราชินีคาลาคัว คาเฮอิเฮอิมาลิเอแห่งฮาวาย (อังกฤษ: Queen Consort Kalākua Kaheiheimālie of Hawaiʻi) หรือพระนามที่เป็นที่รู้จัก สมเด็จพระราชินีโฮอาปิลิ วาฮิเนแห่งฮาวาย (อังกฤษ: Hoapili Wahine) (1778-1823) เป็นพระมเหสีในพระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 1 แห่งฮาวาย พระองค์ทรงเป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระราชินีคามามาลูแห่งฮาวาย และเป็นพระราชอัยยิกาของพระมหากษัตริย์ฮาวายอีก 2 พระองค์ คือ พระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 4 แห่งฮาวาย และ พระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 5 แห่งฮาวาย

สมเด็จพระราชินีคาลาคัว
คาเฮอิเฮอิมาลิเอแห่งฮาวาย
Hoapiliwahine by C. C. Armstrong.jpg
พระนามาภิไธยสมเด็จพระราชินีคาลาคัว คาเฮอิเฮอิมาลิเอแห่งฮาวาย
พระนามเต็มมิเรียม คาลาคัว คาเฮอิเฮอิมาลิเอ โฮอาปิลิ วาฮิเน
พระราชอิสริยยศสมเด็จพระราชินีแห่งฮาวาย
ราชวงศ์ราชวงศ์คาเมฮาเมฮา
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพค.ศ. 1778
สวรรคต16 มกราคม ค.ศ. 1842
พระราชบิดาเคเออาอูโมกู ปาปาอิอาฮิอาฮิ
พระราชมารดามามาฮานาอิ เคเลเลโอคาลานิ
พระราชสวามีพระเจ้าคาเมฮาเมฮาที่ 1 แห่งฮาวาย

พงศาวลีแก้ไข

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. คาอูอาคาฮิลาอู
 
 
 
 
 
 
 
8. โลโนอิคาฮาอูปู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. คูลูอินา
 
 
 
 
 
 
 
4. เคอาเวโปเอโปเอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. คาเนอิคาอูอาอิวิลานิ
 
 
 
 
 
 
 
9. คาลานิคาอูเลเลอิอาอิวิ (= 29)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. เคอาเคอาลานิวาฮิเน
 
 
 
 
 
 
 
2. เคเออาอูโมกู ปาปาอิอาฮิอาฮิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. คูมาอาอิคู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. สมเด็จพระราชินีคาลาคัว คาเฮอิเฮอิมาลิเอแห่งฮาวาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. โลโนโฮนูอาคินิ
 
 
 
 
 
 
 
12. คาอูลาเฮอาที่ 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. คาลานิคาอูอานากินิลานิ
 
 
 
 
 
 
 
6. เคคาอูลิเค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. อูมิ อา ลิโลอาแห่งมาอูอิ
 
 
 
 
 
 
 
13. ปาปาอิคานิอาอู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. คูอิเฮวามาคาวาลู
 
 
 
 
 
 
 
3. มามาฮานาอิ เคเลเลโอคาลานิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. ฮาอาเอ อา มาฮิ
 
 
 
 
 
 
 
14. ฮาอาเอ อา มาฮิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. คาลานิคาอูเลเลอิอาอิวิ (= 9)
 
 
 
 
 
 
 
7. ฮาอาโลอู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. คาอูลาเฮอาที่ 2
 
 
 
 
 
 
 
15. คาเลเลมาอูลิโอคาลานิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. ปาปาอิคานิอาอู
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • Martin K.I. Christensen. "Woman with Power 1840-70". Worldwide Guide to Women in Leadership. สืบค้นเมื่อ 2009-12-23.