สมเด็จพระราชาธิบดีมุฮัมมัดที่ 6 แห่งโมร็อกโก

สมเด็จพระราชาธิบดีมุฮัมมัดที่ 6 แห่งโมร็อกโก
King Mohammed VI.jpg

พระปรมาภิไธย สมเด็จพระราชาธิบดีมุฮัมมัดที่ 6 แห่งโมร็อกโก
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก
ราชวงศ์ ราชวงศ์อเลาอัว
ครองราชย์ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
รัชกาลก่อน สมเด็จพระราชาธิบดีฮะซันที่ 2 แห่งโมร็อกโก
รัชกาลถัดไป ยังอยู่ในราชสมบัติ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2506 (56 ปี)
พระราชบิดา สมเด็จพระราชาธิบดีฮะซันที่ 2 แห่งโมร็อกโก
พระราชมารดา เจ้าหญิงลัลลา ลาติฟะฮ์
พระมเหสี เจ้าหญิงลัลลา ซัลมา แห่งโมร็อกโก
พระราชบุตร เจ้าชายมูลัย ฮะซัน มกุฎราชกุมารแห่งโมร็อกโก
เจ้าหญิงลัลลา เคาะดีญะฮ์

สมเด็จพระราชาธิบดีมุฮัมมัดที่ 6 แห่งโมร็อกโก (อาหรับ: محمد السادس‎) พระราชสมภพเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2506 เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2542

ชีวิตในวัยเยาว์แก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีมุฮัมมัดที่ 6 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2506 เป็นพระราชโอรสพระองค์โตในสมเด็จพระราชาธิบดีฮะซันที่ 2 แห่งโมร็อกโก และเจ้าหญิงลัลลา ลาติฟา ฮัมมู (ปัจจุบันถูกปลดออกจากฐานันดรศักดิ์ในราชวงศ์โมร็อกโก) ทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เมื่อสมเด็จพระราชบิดาสวรรคต เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 18 แห่งราชวงศ์อเลาอัว

ธรรมเนียมพระยศของ
สมเด็จพระราชาธิบดีมุฮัมหมัดที่ 6
 
ตราประจำพระองค์
การทูลฮิส มาเจสตี (ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท)
การแทนตนยัวร์ มาเจสตี (ข้าพระพุทธเจ้า)
การขานรับเซอร์ (ท่าน) (พระพุทธเจ้าค่ะ/เพคะ)
ลำดับโปเจียม1
ก่อนหน้า สมเด็จพระราชาธิบดีมุฮัมมัดที่ 6 แห่งโมร็อกโก ถัดไป
สมเด็จพระราชาธิบดีฮะซันที่ 2 แห่งโมร็อกโก    
พระมหากษัตริย์โมร็อกโก
(พ.ศ. 2542ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในราชสมบัติ
พระองค์ต่อไป
เจ้าชายมูลัย ฮะซัน มกุฎราชกุมาร