สมเด็จพระราชาธิบดีฟัยศ็อล บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด

สมเด็จพระราชาธิบดีฟัยศ็อล บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด (อาหรับ: فيصل بن عبدالعزيز آل سعود‎ Fayṣal ibn ‘Abd al-‘Azīz Āl Su‘ūd‎) (พระราชสมภพ 14 เมษายน พ.ศ. 2449 - สวรรคต 25 มีนาคม พ.ศ. 2518) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งซาอุดีอาระเบีย เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด

สมเด็จพระราชาธิบดีฟัยศ็อล บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด
King Fisal.jpg

พระบรมนามาภิไธย ฟัยศ็อล บิน อับดุลอะซีซ อาล อิบน์ อับดุรเราะห์มาน อิบน์ ฟัยศ็อล อิบน์ ตุรกี อิบน์ อับดุลลอฮ์ อิบน์ มุฮัมมัด อาล ซะอูด
พระปรมาภิไธย สมเด็จพระราชาธิบดีฟัยศ็อล บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด
พระราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
ราชวงศ์ ซะอูด
ครองราชย์ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507
บรมราชาภิเษก 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507
รัชกาล 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2518
11 ปี
รัชกาลก่อน สมเด็จพระราชาธิบดีซะอูด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระราชาธิบดีคอลิด บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 14 เมษายน พ.ศ. 2449
กรุงรียาด, เอมิเรตนัจญด์และฮะซาอ์
สวรรคต 25 มีนาคม พ.ศ. 2518 (68 พรรษา)
กรุงรียาด, ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
พระราชบิดา สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด
พระมเหสี 4 พระองค์

สมเด็จพระราชาธิบดีฟัยศ็อล บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด ถูกลอบปลงพระชนม์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2518 พระชนมายุ 68 พรรษา ครองราชย์สมบัติ 11 ปี สมเด็จพระราชาธิบดีคอลิด บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด พระอนุชาธิราช จึงขึ้นครองราชย์สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อไป


อ้างอิงแก้ไข