สมเด็จพระราชาธิบดีคอลิด บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด

สมเด็จพระราชาธิบดีคอลิด บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด (อาหรับ: خالد بن عبد العزيز آل سعود‎ Khālid ibn ‘Abd al ‘Azīz Āl Su‘ūd‎) (พระราชสมภพ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456 - สวรรคต 13 มิถุนายน พ.ศ. 2525) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 4 แห่งซาอุดีอาระเบีย เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด พระองค์ทรงครองราชย์เป็นเวลา 7 ปี และสวรรคตด้วยพระชนมายุ 69 พรรษา สมเด็จพระราชาธิบดีฟะฮด์ บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด พระอนุชาธิราช จึงขึ้นครองราชย์สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อไป

สมเด็จพระราชาธิบดีคอลิด บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด
King Khalid bin Abdulaziz Official.jpg

พระบรมนามาภิไธย คอลิด บิน อับดุลอะซีซ อาล อิบน์ อับดุรเราะห์มาน อิบน์ ฟัยศ็อล อิบน์ ตุรกี อิบน์ อับดุลลอฮ์ อิบน์ มุฮัมมัด อาล ซะอูด
พระปรมาภิไธย สมเด็จพระราชาธิบดีคอลิด บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด
พระราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
ราชวงศ์ ซะอูด
ครองราชย์ 25 มีนาคม พ.ศ. 2518
บรมราชาภิเษก 25 มีนาคม พ.ศ. 2518
รัชกาล 25 มีนาคม พ.ศ. 2518 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2525
7 ปี
รัชกาลก่อน สมเด็จพระราชาธิบดีฟัยศ็อล บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระราชาธิบดีฟะฮด์ บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
กรุงรียาด, เอมิเรตนัจญด์และฮะซาอ์
สวรรคต 13 มิถุนายน พ.ศ. 2525 (69 พรรษา)
ทาอีฟ, ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
พระราชบิดา สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด
พระมเหสี สมเด็จพระราชินีสิตา บินต์ ฟาห์ด อัล เดเมียร์
พระราชบุตร 9 พระองค์


อ้างอิงแก้ไข