สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เป็นสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะรูปหนึ่งในฝ่ายธรรมยุติกนิกาย มีพระเถระที่เคยดำรงสมณศักดิ์นี้มาแล้ว 3 รูป

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
ตั้งแต่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
การเรียกขานท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ
จวนพระอารามหลวง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดพระชีพ หรือ ได้สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต)
สถาปนา5 ธันวาคม พ.ศ. 2532
เงินตอบแทน27,400 บาท[1]

รายนาม

แก้

ปัจจุบันมีพระเถระที่เคยดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ มาแล้วรวม 3 รูป ได้แก่

ลำดับที่ รายนาม วัด ดำรงสมณศักดิ์
1 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต) วัดนรนาถสุนทริการาม พ.ศ. 2532–2541
2 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2552–2560
3 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) วัดโสมนัสราชวรวิหาร พ.ศ. 2562–ปัจจุบัน

ฐานานุกรม

แก้

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 10 รูป ดังนี้

 • พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ ไพศาลธรรมโสภิต ศาสนกิจดิลก สังฆานุนายก
 • พระครูวินัยธร
 • พระครูธรรมธร
 • พระครูพิศาลสรนาท พระครูคู่สวด
 • พระครูพิลาศสรธรรม พระครูคู่สวด
 • พระครูพิพัฒน์ธรรมกิจ พระครูรองคู่สวด
 • พระครูพิศิษฎ์ธรรมนิเทศ พระครูรองคู่สวด
 • พระครูสังฆกิจจานุรักษ์
 • พระครูสมุห์
 • พระครูใบฎีกา

อ้างอิง

แก้
 1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-18. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)