สมเด็จพระมหาธีราจารย์

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นราชทินนามของสมเด็จพระราชาคณะรูปหนึ่ง ปัจจุบันพระราชทานเฉพาะแก่พระภิกษุฝ่ายมหานิกาย

สมเด็จพระมหาธีราจารย์
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)
ตั้งแต่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
การเรียกขานท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ
จวนพระอารามหลวง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดพระชีพ
ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร)
สถาปนา5 ธันวาคม พ.ศ. 2535
เงินตอบแทน27,400 บาท[1]

ฐานานุกรม

แก้

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 10 รูป คือ

 • พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ ญาณโสภณ วิมลศีลขันธสุนทร บวรมหาคณาธิการนายก ตรีปิฎกธรรมรักขิต
 • พระครูวินัยธร
 • พระครูธรรมธร
 • พระครูวิสาลสรกิจ พระครูคู่สวด
 • พระครูวิสิฐสรการ พระครูคู่สวด
 • พระครูญาณวิจักขณ์ พระครูรองคู่สวด
 • พระครูพิทักษ์สุนทร พระครูรองคู่สวด
 • พระครูสังฆบริบาล
 • พระครูสมุห์
 • พระครูใบฎีกา

รายนาม

แก้

ปัจจุบันมีพระเถระที่เคยดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระมหาธีราจาย์ มาแล้วรวม 2 รูป ได้แก่

ลำดับที่ รายนาม วัด ดำรงสมณศักดิ์
1 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2535–2554
2 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2562–ปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้
 1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-18. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)