ฉบับร่าง:สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ละครโทรทัศน์)

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สร้างโดยรัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
เขียนโดยบทประพันธ์:
บทโทรทัศน์:
กำกับโดยวรยุทธ พิชัยศรทัต
แสดงนำเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์
รอน บรรจงสร้าง
รัชนู บุญชูดวง
จริยา แอนโฟเน่
ธีมเปิดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - เดอะ ฮอทเปปเปอร์ ซิงเกอร์ (The Hot Pepper Singers)
ธีมปิด-
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ไทย
ภาษาต้นฉบับไทย ไทย
จำนวนตอนตอน
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างรัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
ความยาวตอน100 นาที / ตอน
ออกอากาศ
เครือข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ออกอากาศพ.ศ. 2530 –
พ.ศ. 2530

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นละครโทรทัศน์แนวพีเรียดอิงประวัติศาสตร์ บทประพันธ์ของ บทโทรทัศน์โดย กำกับการแสดงโดย วรยุทธ พิชัยศรทัต ผลิตโดย รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง ออกอากาศทุกวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 20.45 น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำแสดงโดย เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์, รอน บรรจงสร้าง, รัชนู บุญชูดวง, จริยา แอนโฟเน่ และนักแสดงชั้นนำอีกมากมาย

เรื่องย่อ แก้ไข

รายชื่อนักแสดงและการสร้าง แก้ไข

ปี พ.ศ. 2530
สถานีออกอากาศ ช่อง 3
ผู้สร้าง รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
ผู้กำกับการแสดง วรยุทธ พิชัยศรทัต
บทโทรทัศน์
วันเวลาออกอากาศ วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 20:45 น.
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เอกพัน บรรลือฤทธิ์
สมเด็จพระเอกาทศรถ รอน บรรจงสร้าง
พระสุพรรณกัลยา รัชนู บุญชูดวง
น้ำฝน จริยา แอนโฟเน่
มณีจันทร์ วรรณิศา ศรีวิเชียร
พระเจ้านันทบุเรง สมภพ เบญจาธิกุล
พระนางราชธาตุกัลยา รัญญา ศิยานนท์
พระมหาอุปราชา อานนท์ สุวรรณเครือ
พระยารามณรงค์ สุริยัน ปฏิพัทธ์
พระยาศรีไสยณรงค์ กษมา นิสสัยพันธุ์
พระสุนทรสงคราม ณรงค์ เจนครองธรรม
นัดจินหน่อง (พระสังขทัต) วิวัฒน์ ผสมทรัพย์
พญาทะละ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์
วุฒิ คงคาเขตร
พระยาจีนจันตุ สุเชาว์ พงษ์วิไล
สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช สมควร กระจ่างศาสตร์
สมเด็จพระมหินทราธิราช อดุลย์ ดุลยรัตน์
พระโหราธิบดี สมพล กงสุวรรณ
สุรสิงหะ ตรัยเทพ เทวะผลิน
พระวิสุทธิกษัตรีย์ นันทวัน เมฆใหญ่
เมตตา รุ่งรัตน์
เมงพยู จุฑารัตน์ จินรัตน์
พระยามโนไมตรี อำนวย ศิริจันทร์
พระยาละแวก ชูศักดิ์ สุธีรธรรม
เมงเยสีหตูที่ 2 แห่งตองอู ราม ราชพงษ์
ถนอม นวลอนันต์
บุญส่ง ดวงดารา
คมกฤต ยุตติยงค์
อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์
ศิริวัฒน์ คงคาเขตร
พระยาพสิม ผจญ ดวงขจร
ศิริ ศิริจินดา
เฉลิมศักดิ์ เทียนมณี
ประเวช มีเทียมชัย
ไพรัช วีรานนท์
เจริญ เวชเกษม
บุญเกตุ เสงี่ยมงาม
ชาตรี วัชรปาน
ปรีชา จิตตรัตน์
บุญเลิศ ปั้นเงิน
เอกลักษณ์ อลงกรณ์
สิทธิชัย สรรพกิจ
สุวิทย์ เวียงสีมา
พิสิทธิ์ เวชนุสิทธิ์
ประยุทธ จันไท
ปิยะนุช ศิริวัฒน์
ประวิน วัฒนาภิรมย์
นักแสดงรับเชิญ
มังกยอชวา (เด็ก)
พระเจ้านันทบุเรง
มณีจันทร์ (เด็ก)

เพลงประกอบละคร แก้ไข

  1. เพลง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช - ขับร้องโดย เดอะ ฮอทเปปเปอร์ ซิงเกอร์ (The Hot Pepper Singers)

ดูเพิ่ม แก้ไข