สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ละครโทรทัศน์)

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นละครโทรทัศน์แนว บทประพันธ์ของ บทโทรทัศน์โดย กำกับการแสดงโดย วรยุทธ พิชัยศรทัต ผลิตโดย รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง ออกอากาศทุกวันจันทร์–พฤหัสบดี เวลา 20.40 - 22.00 น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำแสดงโดย เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์, รอน บรรจงสร้าง, รัชนู บุญชูดวง, จริยา แอนโฟเน่ และนักแสดงชั้นนำอีกมากมาย เริ่มตอนแรกวันที่ พ.ศ. 2530–พ.ศ. 2530

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สร้างโดยรัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
เขียนโดยบทประพันธ์:
บทโทรทัศน์:
กำกับโดยวรยุทธ พิชัยศรทัต
แสดงนำเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์
รอน บรรจงสร้าง
รัชนู บุญชูดวง
จริยา แอนโฟเน่
ธีมเปิดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - เดอะ ฮอทเปปเปอร์ ซิงเกอร์ (The Hot Pepper Singers)
ธีมปิด-
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ไทย
ภาษาต้นฉบับไทย ไทย
จำนวนตอนตอน
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างรัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
ความยาวตอน100 นาที / ตอน
ออกอากาศ
เครือข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ออกอากาศพ.ศ. 2530 –
พ.ศ. 2530

เรื่องย่อแก้ไข

รายชื่อนักแสดงและการสร้างแก้ไข

ปี พ.ศ. 2530
สถานีออกอากาศ ช่อง 3
ผู้สร้าง รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
ผู้กำกับการแสดง วรยุทธ พิชัยศรทัต
บทโทรทัศน์
วันเวลาออกอากาศ วันจันทร์และวันอังพฤหัสบดี เวลา 20.40 – 22.00 น.
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เอกพัน บรรลือฤทธิ์
สมเด็จพระเอกาทศรถ รอน บรรจงสร้าง
พระสุพรรณกัลยา รัชนู บุญชูดวง
เลอขิ่น จริยา แอนโฟเน่
วรรณิศา ศรีวิเชียร
พระเจ้านันทบุเรง สมภพ เบญจาธิกุล
รัญญา ศิยานนท์
พระมหาอุปราชา อานนท์ สุวรรณเครือ
พระยารามณรงค์ สุริยัน ปฏิพัทธ์
พระยาวิชิตณรงค์ กษมา นิสสัยพันธุ์
พระสุนทรสงคราม ณรงค์ เจนครองธรรม
นัดจินหน่อง (พระสังขทัต) วิวัฒน์ ผสมทรัพย์
พญาทะละ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์
ไอ้ฉุน วุฒิ คงคาเขตร
พระยาจีนจันตุ สุเชาว์ พงษ์วิไล
สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช สมควร กระจ่างศาสตร์
สมเด็จพระมหินทราธิราช อดุลย์ ดุลยรัตน์
บุญทิ้ง สมพล กงสุวรรณ
สุรสิงหะ ตรัยเทพ เทวะผลิน
พระวิสุทธิกษัตรีย์ นันทวัน เมฆใหญ่
เมตตา รุ่งรัตน์
เมงพยู จุฑารัตน์ จินรัตน์
อำนวย ศิริจันทร์
ชูศักดิ์ สุธีรธรรม
พันฤทธิ์เดชา ราม ราชพงษ์
ถนอม นวลอนันต์
บุญส่ง ดวงดารา
ลักไวทำมู คมกฤต ยุตติยงค์
อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์
ศิริวัฒน์ คงคาเขตร
ผจญ ดวงขจร
ศิริ ศิริจินดา
เฉลิมศักดิ์ เทียนมณี
ประเวช มีเทียมชัย
ไพรัช วีรานนท์
เจริญ เวชเกษม
บุญเกตุ เสงี่ยมงาม
ชาตรี วัชรปาน
ปรีชา จิตตรัตน์
บุญเลิศ ปั้นเงิน
เอกลักษณ์ อลงกรณ์
สิทธิชัย สรรพกิจ
สุวิทย์ เวียงสีมา
พิสิทธิ์ เวชนุสิทธิ์
ประยุทธ จันไท
ปิยะนุช ศิริวัฒน์
ประวิน วัฒนาภิรมย์
นักแสดงรับเชิญ
มังกยอชวา (เด็ก)
พระเจ้านันทบุเรง
มณีจันทร์ (เด็ก)

เพลงประกอบละครแก้ไข

  1. เพลง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช - ขับร้องโดย เดอะ ฮอทเปปเปอร์ ซิงเกอร์ (The Hot Pepper Singers)

ดูเพิ่มแก้ไข