สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย)

สำหรับสมเด็จพระธีรญาณมุนีรูปอื่น ดู สมเด็จพระธีรญาณมุนี

สมเด็จพระธีรญาณมุนี นามเดิม สมชาย พุกพุ่มพวง ฉายา วรชาโย เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย อดีตคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร[1] ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต)[2] กรรมการมหาเถรสมาคม[3] และรองแม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่ 1 ฝ่ายนักธรรม[4]

สมเด็จพระธีรญาณมุนี
(สมชาย วรชาโย ป.ธ.8)
เกิด22 ตุลาคม 2490
อายุ73
อุปสมบท19 กรกฎาคม 2510
พรรษา53
วัดวัดเทพศิรินทราวาส
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สังกัดธรรมยุติกนิกาย
วุฒินักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม 8 ประโยค
ตำแหน่งเจ้าคณะภาค 1-2-3, 12-13 (ธรรมยุต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

สมเด็จพระธีรญาณมุนี นามเดิม สมชาย พุกพุ่มพวง เกิดเมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2490[5] เป็นชาวจังหวัดนครปฐม สมเด็จเจ้าประคุณเป็นพระครูผู้เป็นแบบอย่างในการสั่งสอนพระธรรมและธรรมคติแก่พุทธศาสนิกชน มีเมตตาแก่ศิษยานุศิษย์โดยมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสมาก

บรรพชาและอุปสมบทแก้ไข

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2501 ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดท่าตำหนัก ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีพระวินัยวงศาจารย์ (นาค อิสินาโค) เจ้าอาวาสวัดท่าตำหนัก เป็นพระอุปัชฌาย์

ต่อมาได้อุปสมบทเป็นภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 โดยมีพระธรรมธัชมุนี (เอื้อน ชินทตฺโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยวงศาจารย์ (นาค อิสินาโค) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวิมลญาณโสภณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ แล้วอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอก และในปี พ.ศ. 2516 สอบได้เปรียญธรรม 8 ประโยค[5]

ตำแหน่งงานปกครองคณะสงฆ์แก้ไข

 • พ.ศ. 2521 เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต)
 • พ.ศ. 2521 - 2531 เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต)
 • พ.ศ. 2521 เป็นกรรมการและเลขานุการ วัดเทพศิรินทราวาส
 • พ.ศ. 2531 - 2541 เป็นรองเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต)
 • พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน เป็นเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12 – 13 (ธรรมยุต)
 • พ.ศ. 2533 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม
 • พ.ศ. 2538 เป็นกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุต
 • พ.ศ. 2538 เป็นพระอุปัชฌายะวิสามัญ
 • พ.ศ. 2543 เป็นเลขาธิการคณะสงฆ์ธรรมยุต
 • พ.ศ. 2554 เป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช[6]
 • พ.ศ. 2553 - ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส

ลำดับสมณศักดิ์แก้ไข

หน้าที่พิเศษแก้ไข

นอกเหนือจากตำแหน่งหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมแล้ว สมเด็จพระธีรญาณมุนี ยังได้บำเพ็ญคุณประโยชน์ไว้มากมาย เช่น การบูรณะถาวรวัตถุและเสนาสนะต่างๆ ของวัดเทพศิรินทราวาส เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังได้ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ โดยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวัดพุทธดัลลัส สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา ในปี พ.ศ. 2553 สมเด็จพระธีรญาณมุนี ได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้และขาดโอกาสเข้าถึงยา ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย[13]นอกจากนี้เจ้าประคุณสมเด็จฯ ยังมีตำแหน่งพิเศษหลักๆ ดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

 1. "เสนอแต่งตั้ง พระพรหมเมธี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส" (PDF). มหาเถรสมาคม. 9 เมษายน พ.ศ. 2553. สืบค้นเมื่อ 12 สิงหาคม 2559. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 2. "เสนอแต่งตั้งเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต" (PDF). มหาเถรสมาคม. 30 กันยายน พ.ศ. 2557. สืบค้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2559. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 3. "กรรมการมหาเถรสมาคม". มหาเถรสมาคม. 25 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2558. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 4. "คณะผู้บริหาร สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง". สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง. สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2558. Check date values in: |accessdate= (help)
 5. 5.0 5.1 กรมศิลปากร. เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545. 450 หน้า. หน้า 268. ISBN 974-417-530-3
 6. "เสนอแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช (เพิ่มเติม)" (PDF). มหาเถรสมาคม. 20 มกราคม พ.ศ. 2554. สืบค้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2559. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 7. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๘, ตอนที่ ๒๐๗ ฉบับพิเศษ, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๔, หน้า ๔
 8. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๖, ตอนที่ ๒๑๗ ฉบับพิเศษ, ๘ ธันวาคม ๒๕๓๒, หน้า ๓
 9. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๑, ตอนพิเศษ ๕๗ ง, ๗ ธันวาคม ๒๕๓๗, หน้า ๕
 10. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๒, ตอนพิเศษ ๔๘ ง, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๘, หน้า ๓
 11. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓,หน้า ๑๐-๓
 12. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๘,ตอนที่ ๙ ข, ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔,หน้า ๕
 13. ตั้งกองทุนช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจ, [1]


ก่อนหน้า สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) ถัดไป
สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร)    
เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
(พ.ศ. 2553–ปัจจุบัน)
  ดำรงตำแหน่งอยู่
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารี)   สมเด็จพระธีรญาณมุนี
(พ.ศ. 2553–ปัจจุบัน)
  ดำรงตำแหน่งอยู่