สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย)

สมเด็จพระธีรญาณมุนี นามเดิม สมชาย พุกพุ่มพวง ฉายา วรชาโย เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย อดีตกรรมการคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร[1] ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1-2-3 และภาค 12-13 (ธรรมยุต)[2] กรรมการมหาเถรสมาคม[3] และรองแม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่ 1 ฝ่ายนักธรรม[4]ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (มหาเถรสมาคม)

สมเด็จพระธีรญาณมุนี

(สมชาย วรชาโย ป.ธ.8)
คำนำหน้าชื่อท่านเจ้าประคุณ
ส่วนบุคคล
เกิด22 ตุลาคม พ.ศ. 2490 (76 ปี)
นิกายธรรมยุติกนิกาย
การศึกษานักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม 8 ประโยค
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
อุปสมบท19 กรกฎาคม พ.ศ. 2510
พรรษา56
ตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1-2-3,12-13 (ธรรมยุต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (มหาเถรสมาคม)

ประวัติ

แก้

สมเด็จพระธีรญาณมุนี นามเดิม สมชาย พุกพุ่มพวง เกิดเมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2490[5] เป็นชาวจังหวัดนครปฐม

บรรพชาและอุปสมบท

แก้

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2501 ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดท่าตำหนัก ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีพระวินัยวงศาจารย์ (นาค อิสินาโค) เจ้าอาวาสวัดท่าตำหนัก เป็นพระอุปัชฌาย์

ต่อมาได้อุปสมบทเป็นภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 โดยมีพระธรรมธัชมุนี (เอื้อน ชินทตฺโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยวงศาจารย์ (นาค อิสินาโค) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวิมลญาณโสภณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ แล้วอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอก และในปี พ.ศ. 2516 สอบได้เปรียญธรรม 8 ประโยค[5]

ตำแหน่งงานปกครองคณะสงฆ์

แก้

งานด้านการศึกษา

แก้

ลำดับสมณศักดิ์

แก้

หน้าที่พิเศษ

แก้

นอกเหนือจากตำแหน่งหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมแล้ว สมเด็จพระธีรญาณมุนี ยังได้บำเพ็ญคุณประโยชน์ไว้มากมาย เช่น การบูรณะถาวรวัตถุและเสนาสนะต่างๆ ของวัดเทพศิรินทราวาส เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังได้ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ โดยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวัดพุทธดัลลัส สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา ในปี พ.ศ. 2553 สมเด็จพระธีรญาณมุนี ได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้และขาดโอกาสเข้าถึงยา ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย[13]นอกจากนี้เจ้าประคุณสมเด็จฯ ยังมีตำแหน่งพิเศษหลัก ๆ ดังนี้

อ้างอิง

แก้
 1. "เสนอแต่งตั้ง พระพรหมเมธี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส" (PDF). มหาเถรสมาคม. 9 เมษายน พ.ศ. 2553. สืบค้นเมื่อ 12 สิงหาคม 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 2. "สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 9/2564". มหาเถรสมาคม. 9 เมษายน พ.ศ. 2564. สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 3. "กรรมการมหาเถรสมาคม". มหาเถรสมาคม. 25 สิงหาคม 2553. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-01-27. สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2558. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 4. "คณะผู้บริหาร สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง". สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง. สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2558. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 5. 5.0 5.1 กรมศิลปากร. เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545. 450 หน้า. หน้า 268. ISBN 974-417-530-3
 6. "เสนอแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช (เพิ่มเติม)" (PDF). มหาเถรสมาคม. 20 มกราคม พ.ศ. 2554. สืบค้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 7. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๘, ตอนที่ ๒๐๗ ฉบับพิเศษ, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๔, หน้า ๔
 8. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๖, ตอนที่ ๒๑๗ ฉบับพิเศษ, ๘ ธันวาคม ๒๕๓๒, หน้า ๓
 9. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๑, ตอนพิเศษ ๕๗ ง, ๗ ธันวาคม ๒๕๓๗, หน้า ๕
 10. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๒, ตอนพิเศษ ๔๘ ง, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๘, หน้า ๓
 11. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓,หน้า ๑๐-๓
 12. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๘,ตอนที่ ๙ ข, ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔,หน้า ๕
 13. ตั้งกองทุนช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจ, [1]


ก่อนหน้า สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) ถัดไป
สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร)   ไฟล์:ธรรมยุตินิกาย.gif
เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
(พ.ศ. 2553–ปัจจุบัน)
  ดำรงตำแหน่งอยู่
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารี)   สมเด็จพระธีรญาณมุนี
(พ.ศ. 2553–ปัจจุบัน)
  ดำรงตำแหน่งอยู่