จักรพรรดิกั๋ญ ถิ่ญ (เวียดนาม: Cảnh Thịnh, 景盛; ค.ศ. 1783–1802) หรือ เหงียน กวาง ตว๋าน (Nguyễn Quang Toản, 阮光纘) เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์เต็ยเซินของเวียดนาม ของเวียดนาม ทรงครองราชย์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1792–1802

จักรพรรดิกั๋ญ ถิ่ญ
จักรพรรดิแห่งเวียดนาม
ครองราชย์ค.ศ. 1792–1802
ก่อนหน้าจักรพรรดิกวาง จุง
ถัดไปจักรพรรดิซา ล็อง (ราชวงศ์เหงียน)
พระนามเต็ม
เหงียน กวาง ตว๋าน
ราชวงศ์ราชวงศ์เต็ยเซิน
พระราชบิดาสมเด็จพระจักรพรรดิกวาง จุง
ประสูติค.ศ. 1783
สวรรคตค.ศ. 1802

อ้างอิงแก้ไข