เปิดเมนูหลัก

จักรพรรดิแห่งอินเดีย เป็นพระอิสริยยศพระเจ้าแผ่นดินแห่งอนุทวีปอินเดียซึ่งถูกใช้โดยพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักรในสมัยบริติชราช

18 ปีหลังจากรัฐสภาสหราชอาณาจักรได้ตราพระราชบัญญัติรัฐบาลอินเดีย ค.ศ. 1858 รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเบนจามินได้ถวายพระอิสริยยศ "จักรพรรดิแห่งอินเดีย" ให้กับสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ในปี 1876

หลังจากที่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 พระราชโอรสเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรและจักรพรรดิแห่งอินเดีย และพระอัครมเหสีของพระองค์ สมเด็จพระราชินีอเล็กซานดรา ก็ได้รับพระอิสริยยศทั้งพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักรและจักรพรรดินีแห่งอินเดีย

เมื่อพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรจะทรงลงพระปรมาภิไธยในเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริติชอินเดีย จะมีการเติม R I ลงท้ายพระปรมาภิไธย (R ย่อจากภาษาละตินว่า Rex/Regina และ I จาก Imperator/Imperatrix) แต่ถ้าเป็นการลงพระปรมาภิไธยในเอกสารใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับอินเดีย จะเติมท้ายเพียงแค่ R เท่านั้น พระมหากษัตริย์และพระอัครมเหสีที่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินีแห่งอินเดียพระองค์สุดท้ายคือ สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 และสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ พระราชชนนี ซึ่งในรัชกาลของพระองค์ มีการแบ่งบริติชราชออกเป็นประเทศปากีสถานและประเทศอินเดียเมื่อปี 1947 พระราชอิสริยยศจักรพรรดิแห่งอินเดียจึงถูกยกเลิกมานับแต่นั้น

แม้พระราชอิสริยยศจักรพรรดิแห่งอินเดียจะถูกยกเลิกไปเมื่อ 18 สิงหาคม 1947 แต่พระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักรก็ยังทรงมีพระราชสถานะเป็นพระเจ้าแผ่นดินของประเทศอินเดียไปจนถึงปี 1950 และเป็นพระเจ้าแผ่นดินของประเทศปากีสถานไปจนถึง 1956

รายพระนามจักรพรรดิแห่งอินเดียแก้ไข

ภาพ พระนาม ประสูติ สวรรคต เป็นจักรพรรดิเมื่อ เป็นจักรพรรดิถึง ความสัมพันธ์กับองค์ก่อน คู่อภิเษก
  วิกตอเรีย 24 พฤษภาคม 1819 22 มกราคม 1901 1 พฤษภาคม 1876
[1][2]
22 มกราคม 1901 เจ้าชายอัลเบิร์ต พระราชสวามี
  เอ็ดเวิร์ดที่ 7 9 พฤศจิกายน 1841 6 พฤษภาคม 1910 22 มกราคม 1901 6 พฤษภาคม 1910 พระราชโอรสในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย อเล็กซานดราแห่งเดนมาร์ก
  จอร์จที่ 5 3 มิถุนายน 1865 20 มกราคม 1936 6 พฤษภาคม 1910 20 มกราคม 1936 พระราชโอรสในพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 มาเรียแห่งเท็ค
  เอ็ดเวิร์ดที่ 8 23 มิถุนายน 1894 28 พฤษภาคม 1972 20 มกราคม 1936 11 ธันวาคม 1936
(สละราชสมบัติ)
พระราชโอรสในพระเจ้าจอร์จที่ 5
  จอร์จที่ 6 14 ธันวาคม 1895 6 กุมภาพันธ์ 1952 11 ธันวาคม 1936 15 สิงหาคม 1947 พระอนุชาในพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8 เอลิซาเบธ โบวส์-ลีออน

อ้างอิงแก้ไข

  1. Proclaimed Empress of India on 28 April 1876 in the United Kingdom
  2. Proclaimed Empress of India on 1 January 1877 in India

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข