สมาพร รังษีกุลพิพัฒน์

(เปลี่ยนทางจาก สมาพร ชูกิจ)

สมาพร รังษีกุลพิพัฒน์ (ชื่อเล่น: ปุ๊ก; นามสกุลเดิม: ชูกิจ; เกิด: 17 ตุลาคม พ.ศ. 2515) พิธีกรและนักจัดรายการวิทยุชาวไทย การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สมรสกับสัมพันธ์ รังษีกุลพิพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงราย โดยจดทะเบียนสมรส เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 บริเวณทุ่งทานตะวัน เขตจอมทอง และมีพิธีมงคลสมรส ในวันที่ 14 มีนาคม ปีเดียวกัน

สมาพร รังษีกุลพิพัฒน์
เกิด17 ตุลาคม ค.ศ. 1972 (47 ปี)
สมาพร ชูกิจ
คู่สมรสสัมพันธ์ รังษีกุลพิพัฒน์
(พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน)
อาชีพพิธีกร, ผู้ประกาศข่าว
ผลงานเด่นแจ๋ว
ข่าววันใหม่

ผลงานพิธีกรแก้ไข

ผลงานอื่นแก้ไข