สมาคมฮินดูธรรมสภา

สมาคมฮินดูธรรมสภา หรือ วัดวิษณุ ยานนาวา เป็นโบสถ์พราหมณ์ลัทธิไวษณพ ตั้งอยู่เยื้องกับวัดปรก เขตสาทร กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวสถานของพระวิษณุและเทพเจ้าในศาสนาฮินดู

ประวัติ แก้ไข

สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม แก้ไข

ลักษณะสถาปัตยกรรมของเทวสถานเป็นแบบอินเดียเหนือ สังเกตได้จากหลังคาศิขร ศิลปะอินเดียเหนือ สร้างแบบเรียบง่ายสีขาว โดยเมื่อเขาไปตรงกลางมีซุ้มเทพประธานของวัดนี้คือ พระวิษณุและพระลักษมีโดยประทับพร้อมกันบนอนันตนาคราช ณ เกษียรสมุทร เป็นองค์ประธานภายในวัด โดยถัดมาด้านซ้ายมือของเทพองค์ประธาน เป็นซุ้ม พระกฤษณะและพระแม่ราธา ถัดออกไปริมสุดด้านขวามือเป็นซุ้ม พระพุทธรูป

ส่วนทางด้านขวามือของเทพองค์ประธานคือ พระรามและนางสีดา และซุ้มพระหนุมาน และ ด้านริมหน้าต่างด้านขวามือเป็นซุ้มที่ประดิษฐาน พระแม่ทุรคา ส่วนด้านซ้ายมือริมหน้าต่างเป็นที่ประดิษฐาน พระพิฆเนศพร้อมทั้งพระนางพุทธิและพระนางสิทธิชายาของพระพิฆเนศ โดยด้านข้างของโบสถ์ด้านล่าง ซึ่งเป็นเทวสถานขนาดย่อมที่ประดิษฐานเทพเจ้าอีกหลายองค์ได้แก่ “ศาลพระพรหม” และ

เทศกาลประจำปี แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข