สมาคมฮินดูธรรมสภา

สมาคมฮินดูธรรมสภา หรือ วัดวิษณุ ยานนาวา เป็นโบสถ์พราหมณ์ลัทธิไวษณพ ตั้งอยู่เยื้องกับวัดปรก เขตสาทร กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวสถานของพระวิษณุและเทพเจ้าในศาสนาฮินดู

วัดวิษณุ
สมาคมฮินดูธรรมสภา
Hindu Dharma Sabha - Vishnu Mandir Bangkok
มณฑปของวัดวิษณุ
ศาสนา
ศาสนาศาสนาฮินดู
เทพพระนารายณ์และนางลักษมี
สถานะโบสถ์พราหมณ์ ลัทธิไวษณพ
ที่ตั้ง
ที่ตั้งเยื้องกับวัดปรก เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ประเทศประเทศไทย

ประวัติ

แก้

สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม

แก้

ลักษณะสถาปัตยกรรมของเทวสถานเป็นแบบอินเดียเหนือ สังเกตได้จากหลังคาศิขร ศิลปะอินเดียเหนือ สร้างแบบเรียบง่ายสีขาว โดยเมื่อเขาไปตรงกลางมีซุ้มเทพประธานของวัดนี้ คือ พระวิษณุและพระลักษมี โดยประทับพร้อมกันบนอนันตนาคราช ณ เกษียรสมุทร เป็นองค์ประธานภายในวัด โดยถัดมาด้านซ้ายมือของเทพองค์ประธาน เป็นซุ้มพระกฤษณะ และพระแม่ราธา ถัดออกไปริมสุดด้านขวามือเป็นซุ้ม พระพุทธรูป

ส่วนทางด้านขวามือของเทพองค์ประธานคือ พระรามและนางสีดา และซุ้มพระหนุมาน และ ด้านริมหน้าต่างด้านขวามือเป็นซุ้มที่ประดิษฐาน พระแม่ทุรคา ส่วนด้านซ้ายมือริมหน้าต่างเป็นที่ประดิษฐานพระพิฆเนศ พร้อมทั้งพระนางพุทธิและพระนางสิทธิ ชายาของพระพิฆเนศโดยด้านข้างของโบสถ์ด้านล่าง ซึ่งเป็นเทวสถานขนาดย่อมที่ประดิษฐานเทพเจ้าอีกหลายองค์ ได้แก่ “ศาลพระพรหม” และ

เทศกาลประจำปี

แก้

อ้างอิง

แก้