ส่วนหนึ่งของ
ศาสนาฮินดู

Oum.svg สถานีย่อย


Oum.svg
ประวัติศาสนาฮินดู

จุดมุ่งหมาย
โมกษะ
ตรีมูรติ

พระพรหม · พระวิษณุ · พระศิวะ

ความเชื่อการปฏิบัติและพิธีกรรม
บทสวดมนตร์ฮินดูบูชา
คัมภีร์และหนังสือ
พระเวท
ฤคเวท · ยชุรเวท · สามเวท
หลักธรรม
อาศรม 4 · หลักคำสอนเรื่องตรีมูรติ · โมกษะ
นิกาย
ลัทธิไวษณพ · ลัทธิไศวะ · ลัทธิศักติ · เชมัน · ลัทธิคณปัตยะ
สังคมศาสนาฮินดู
ปฏิทินฮินดู · บุคคล · ศาสนสถาน · เทพเจ้าฮินดู · วรรณะ
การจาริกแสวงบุญ
พาราณสี ·คงคา
ดูเพิ่มเติม
คำศัพท์ศาสนาฮินดู
ศาสนาฮินดู

สมาคมฮินดูธรรมสภา หรือ วัดวิษณุ ยานนาวา เป็นโบสถ์พราหมณ์ลัทธิไวษณพ ตั้งอยู่เยื้องกับวัดปรก เขตสาทร กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวสถานของพระวิษณุและเทพเจ้าในศาสนาฮินดู

ประวัติแก้ไข

สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแก้ไข

ลักษณะสถาปัตยกรรมของเทวสถานเป็นแบบอินเดียเหนือ สังเกตได้จากหลังคาศิขร ศิลปะอินเดียเหนือ สร้างแบบเรียบง่ายสีขาว โดยเมื่อเขาไปตรงกลางมีซุ้มเทพประธานของวัดนี้คือ พระวิษณุและพระลักษมีโดยประทับพร้อมกันบนอนันตนาคราช ณ เกษียรสมุทร เป็นองค์ประธานภายในวัด โดยถัดมาด้านซ้ายมือของเทพองค์ประธาน เป็นซุ้ม พระกฤษณะและพระแม่ราธา ถัดออกไปริมสุดด้านขวามือเป็นซุ้ม พระพุทธรูป

ส่วนทางด้านขวามือของเทพองค์ประธานคือ พระรามและนางสีดา และซุ้มพระหนุมาน และ ด้านริมหน้าต่างด้านขวามือเป็นซุ้มที่ประดิษฐาน พระแม่ทุรคา ส่วนด้านซ้ายมือริมหน้าต่างเป็นที่ประดิษฐาน พระพิฆเนศพร้อมทั้งพระนางพุทธิและพระนางสิทธิชายาของพระพิฆเนศ โดยด้านข้างของโบสถ์ด้านล่าง ซึ่งเป็นเทวสถานขนาดย่อมที่ประดิษฐานเทพเจ้าอีกหลายองค์ได้แก่ “ศาลพระพรหม” และ

เทศกาลประจำปีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข