อั้งยี่

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก สมาคมลับ)

"อั้งยี่"[1] อาจหมายถึง

  • อั้งยี่ (สมาคม)
    • เทียนตี้ หรือพรรคฟ้าดิน (天地, Tiān Dì) - สมาคมลับของคนจีน ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยคังซีแห่งราชวงศ์ชิงโดยพระสงฆ์ห้ารูปจากวัดเส้าหลินที่เรียกกันว่า "บุรุษทั้งห้า" (五祖, Wǔ Zǔ) มีวัตถุประสงค์เพื่อ "โค่นชิงฟื้นหมิง" (反清復明, Fǎn Qīng Fù Míng) เพราะแค้นใจที่ถูกราชสำนักชิงเผาฆ่าล้างวัด
    • ซันเหอ (三合, Sān Hé) - สมาคมเทียนตี้ซึ่งแตกแขนงไปในประเทศอื่น แต่ไม่ได้ต้องการ "โค่นชิงฟื้นหมิง" เดิมมีขึ้นเพื่อสงเคราะห์ชาวจีนในต่างประเทศ แต่ภายหลังก่อความวุ่นวายในประเทศที่ตนอยู่จนถูกปราบปรามเรื่อยมา และปัจจุบันกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งยังดำรงอยู่ในหลาย ๆ ประเทศ
  • อั้งยี่ (secret society) - ชื่อความผิดอาญาฐานเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เรียกว่า ความผิดฐานเป็นอั้งยี่ (offence of forming a secret society) มีที่มาจากสมาคมซันเหอในประเทศไทยเมื่อต้นรัตนโกสินทร์
  • อั้งยี่ ลูกผู้ชายพันธุ์มังกร - ภาพยนตร์ไทย-ไต้หวันใน พ.ศ. 2543

เชิงอรรถ แก้

  1. "อั้งยี่" สำเนียงกลางว่า "หงจื้อ" (จีน: 红字; พินอิน: Hóngzì) แปลว่า อักษรสีชาด (Scarlet Letter)