สมาคมบาลีปกรณ์ (อังกฤษ: The Pali Text Society) ก่อตั้งขึ้นมาในคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดย ศ.ดร.ที.ดับบลิว.รีส เดวิดส์ แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน เป็นสมาคมที่ก่อตั้งเพื่อค้นคว้าศึกษาและเผยแพร่คำสอนในพุทธศาสนา มีที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร

ประวัติ แก้

เดิมทีศ.ดร.ที.ดับบลิว.รีส เดวิดส์ไปเป็นข้าหลวงอังกฤษประจำประเทศศรีลังกา ระหว่างที่อังกฤษปกครองลังกาอยู่ เขาเห็นว่าประเทศลังกามีวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกอยู่กับพระพุทธศาสนา ถ้าจะเข้าใจวัฒนธรรมลังกาก็ต้องอ่านคำบาลีให้ได้ ในขณะเดียวกัน เขาก็สนใจเนื้อหาคำสอนของพระพุทธเจ้าในคัมภีร์ใบลานบาลีอยู่ เขาจึงตัดสินใจเรียนบาลีกับพระสงฆ์ชาวศรีลังกา แล้วรู้สึกศรัทธาใน พุทธธรรมจึงก่อตั้งสมาคมบาลีปกรณ์ขึ้นในอังกฤษ เพื่อระดมนักวิชาการมาช่วยตรวจชำระและแปลคัมภีร์ภาษาบาลีให้ชาวโลกได้อ่าน

ในปัจจุบัน สมาคมบาลีปกรณ์ได้รับการยกย่องจากนักวิชาการพระพุทธศาสนาทั่วโลกว่าผลิตตำราภาษาบาลีได้อย่างยอดเยี่ยม แม้ว่าระยะแรกจะไม่มีใครคาดคิดว่าสมาคมบาลีปกรณ์จะมาไกลขนาดนี้ได้ วารสารสมาคมบาลีปกรณ์ (Journal of the Pali Text Society) รวมทั้งเอกสารตำรับตำราต่างๆ ที่สมาคมนี้จัดพิมพ์มีการสั่งซื้อเข้าห้องสมุดต่างๆ ทั่วยุโรปเพื่อศึกษาหลักพระพุทธศาสนาและภาษาบาลี

ปัจจุบัน สมาคมบาลีปกรณ์มีสำนักงานอยู่ที่ตำบลเฮดดิงตัน (Headington) ของเมืองออกซฟอร์ด ในสหราชอาณาจักร มีดร.รูเพิร์ท เกธิน (Dr Rupert Gethin) แห่งมหาวิทยาลัยบริสตอล ประเทศอังกฤษเป็นนายกสมาคม

หนังสือของสมาคมบาลีปกรณ์ในประเทศไทย แก้

องค์กรของไทยที่สั่งหนังสือของสมาคมบาลีปกรณ์มาจำหน่ายได้แก่ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร และ มหาจุฬาบรรณาคาร ข้างวัดมหาธาตุ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวแก่สมาคมบาลีปกรณ์นั้น ทางสมาคมได้แต่งตั้ง ดร. ปีเตอร์ สกิลลิ่ง ชาวแคนาดาซึ่งมาปักหลักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 30 กว่าปี เป็นตัวแทน

นายกสมาคมบาลีปกรณ์ที่ผ่านมา แก้

  • ที.ดับบลิว.รีส เดวิดส์
  • นางรีส เดวิดส์
  • นางไอ.บี.ฮอร์เนอร์
  • ศ.เค.อาร์.นอร์แมน
  • ศ.ดร.ริชาร์ด กอมบริช
  • ลานซ์ คัสซึน
  • ดร.รูเพิร์ท เกธิน