สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรวิชาชีพของสื่อมวลชนไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2498[1] และต่อมาได้รวมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กลายเป็นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2543

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
ควบรวมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2508 - 2543
ถัดไปสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ก่อตั้งพ.ศ. 2498
ผู้ก่อตั้งอิศรา อมันตกุล
ยุติพ.ศ. 2543
ประเภทสื่อมวลชน

สมาคมนักข่าวฯ ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากสมาชิกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกลุ่มหนึ่ง รู้สึกว่าสมาคมหนังสือพิมพ์ฯ นั้นถูกครอบงำโดยอำนาจทางการเมือง อีกทั้งไม่พึงพอใจในการแถลงงบดุลอย่างคลุมเครือในการประชุมสามัญประจำปี จนถึงขั้นประท้วง "วอล์กเอาท์" เดินออกจากห้องประชุมจนเกือบหมด ไม่กี่วันหลังจากนั้น นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ส่วนหนึ่งได้จับกลุ่มกันคิดที่จะก่อตั้งสมาคมใหม่ ที่มีวัตถุประสงค์ตรงกับ อุดมการณ์ของตน และใช้ชื่อว่า "สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย"[2][3]

นายกสมาคมคนแรกคือนายอิศรา อมันตกุล

อ้างอิง

แก้