สมัชชาแห่งชาติ (เวียดนาม)

รัฐธรรมนูญแห่งเวียดนามรับรอง สมัชชาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) เป็น "องค์การใช้อำนาจรัฐสูงสุด" ซึ่งมีรูปแบบเป็นระบบสภาเดี่ยว มีสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง 493 คน โดยดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปี ประชุมกันปีละสองครั้ง รัฐสภาแต่งตั้งประธานาธิบดี (ประมุขแห่งรัฐ), นายกรัฐมนตรี (ประมุขแห่งรัฐบาล), ประธานศาลสูงสุดแห่งประชาชนเวียดนาม, อัยการสูงสุดแห่งประชาชนเวียดนาม (หรือ หัวหน้า "สำนักงานกำกับดูแลและตรวจสอบสูงสุดของประชาชน") และคณะรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 21 คน อย่างไรก็ดี ท้ายที่สุด พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็มีอิทธิพลใหญ่หลวงเหนือการควบคุมการบริหารและดำเนินการผ่านคณะกรรมาธิการส่วนกลางซึ่งมีสมาชิก 150 คน ซึ่งเลือกโปลิตบูโรจำนวน 15 คน ที่การประชุมสมัชชาพรรคแห่งชาติซึ่งจัดขึ้นทุกห้าปี สมาชิกพรรคดำรงตำแหน่งอาวุโสในรัฐบาลทั้งหมด

สมัชชาแห่งชาติเวียดนาม

Quốc Hội Việt Nam
ประเภท
ประเภท
โครงสร้าง
สมาชิก500
National Assembly of Vietnam.svg
การเลือกตั้ง
ระบบการเลือกตั้ง22 พฤษภาคม 2554
สมัชชาแห่งชาติครั้งที่ 13
  พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (458)   อิสระ (42)
ที่ประชุม
บาดิน ฮอล, ฮานอย
เว็บไซต์
www.na.gov.vn

อ้างอิง แก้